Day: October 6, 2021

เป็นอีกหนึ่งเกมที่นิยมกันมาก มีผู้คนมากมายที่ดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะ Candy Crush เป็นเกมที่เล่นไม่ยาก แค่ต้องเล่นให้ผ่านด่านแต่ละด่านให้ได้ ยิ่งเป็นด่านที่เริ่มสูงขึ้นไปนั้นจะมีความยากมากขึ้นเรื่อย ๆ บางทีด่านนั้นอาจต้องเล่นกันเป็นวันๆกว่าจะผ่าน บางคนก็เล่นหลายวันเลยทีเดียวเพราะว่ามันยากขึ้นมาก ๆ เป็นเกมที่ต้องพึ่งอาศัยดวงนิดนึงถึงจะผ่าน ถึงจะพึ่งดวงแล้วเราเองก็ต้องพึ่งความสามารถในการอดทนของตัวเองเวลาเล่นเกมนี้ด้วย รูปแบบต่าง ๆ ของการเล่นเกม Candy Crush เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทั้งในรูปแบบการออนไลน์ และรูปแบบการออฟไลน์ ทำให้สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา ตัวเกมนี้ก็จะมีด่านมากมายให้เล่น โดยปัจจุบันนี้มีด่านไปแล้วจำนวน 400 ด่าน...