Day: November 8, 2021

 ในเกม Zombie Virus Strike เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนวแอคชัน เอาชีวิตรอดจากซอมบี้ เกมนี้จะมีช่วงระยะเวลากลางวันและช่วงระยะเวลากลางคืน การเล่นเกมผู้เล่นสามารถเล่นเกมนี้ได้เพียงคนเดียว ไม่สามารถเล่นเกมนี้กับเพื่อนได้ นอกจากนี้ยังมีโหมดต่างๆ อย่างเช่น โหมดเนื้อเรื่อง ผู้เล่นจะต้องทำตามภารกิจที่ระบบเกมกำหนด อย่างเช่น ระบบเกมจะให้ตัวละครของผู้เล่นทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้า เก็บรวบรวมไอเท็มต่างๆ ต่อสู้กับบอสในเกม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโหมด Survivor โหมดนี้ผู้เล่นจะต้องเล่นเกมไปเรื่อยๆ จนกว่าตัวละครจะแพ้ รวมทั้งการเข้าร่วมภารกิจย่อย ในZombie...